Yhdistys

Liperin Simananniemellä 1882 alkunsa saanut Hällströmien sukuyhteisö on maamme vanhimpia. Sen kantavanhemmat ovat ilmajokelaisen papin Carl Hällströmin kaksi poikaa Johan ja Fredrik Adolf Hällström. Sukuyhteisö järjestäytyi ensin säätiöksi vuonna 1934 ja myöhemmin 1964 yhdistykseksi nimellä Hällströmien Sukuyhdistys ry. Sukuyhteisö kuuluu myös osana laajempaan ilmajokiseen Hällströmien sukuun, jonka kantaisä on Carlin isä Petter Hällström. Tätä sukuyhteyttä vaalii Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseura. Johan ja Fredrik Adolfin vanhemman veljen Gustaf Gabrielin jälkeläisillä (aateloituna af Hällström) on lisäksi myös oma sukuyhdistys. Alla oleva kaavio selventää sukuyhdistysten keskinäistä suhdetta.

Hällströmien Sukuyhdistyksen tarkoituksena on yhdistyksen sääntöjen mukaan "vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sivistyksellistä vuorovaikutusta suvun jäsenten kesken sekä kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa."