Julkaisut ja dokumentit

Sukuun liittyviä julkaisuja ja dokumentteja

Hällströmien Sukuyhdistys ry, Sukuluettelo. Viimeisintä v. 2013 julkaistua luetteloa saa puheenjohtajalta sähköpostitse pyytämällä. Katso yhteystiedot.

Hallikainen, Eino H. 1975. Liperin kunnallisesta elämästä kuntakokouksen ajalta 1875−1917. Liperi: Liperi-Seura.

Hällström, A. J. 1941. Hällström-suku. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura sekä täydennetty lisäjulkaisu.

Hällström, A. J. 1943. Hällström-suvun biologis-sosiaalista tarkkailua. Moniste.

Hällström, E. Sigfrid af 1984. Helsingborgin Traeben-suvusta polveutuvan Hällström-suvun alkuperästä ja sen nykyisistä sukuhaaroista af Hällström, Pankakoski ja Helasvuo sekä kanta-isästä Petter Carlsson Hällströmistä, joka muutti Ilmajoelle Pohjanmaalta. Helsinki. Moniste.

Kajander-Vierkens, Irja 2004. Elämä terveyden palveluksessa: Hällströmien lääkärisuku aikansa kuvastajana 1849-1917. Helsinki: Helsingin yliopisto. Pro gradu -työ.

Kajander-Vierkens, Irja 2015. Lääkäreitä Hällströmien suvussa.Lääkärien yhteiskunnallinen asema ja maailmankuvan muutos. Petter ja Elisabet Hällströmin suku X. Ostettavissa Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseuran verkkokaupasta.

Kuha, Jukka 2017. Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa: Toiminta ulkomaisten esikuvien pohjalta vuoteen 1969. Helsinki: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos.

Lackman, Matti 2000. Suomen vai Saksan puolesta?: Jääkäriliikkeen ja jääkäripataljoona 27:n (1915-1918) synty, luonne, mielialojen vaihteluita ja sisäisiä kriisejä sekä niiden heijastuksia itsenäisen Suomen ensi vuosiin saakka. Helsingissä: Otava.

  • Jääkäri Ilmari Relanderin ja kumppaneiden erikoistehtävä Kilpisjärvellä vuonna 1916

Liperi eilen ja tänään. Liperi: Liperin kunnan Matkailulautakunta 1966.

Lukkarinen, Ville & Waenerberg, Annika 2004. Suomi-kuvasta mielenmaisemaan: Kansallismaisemat 1800- ja 1900-luvun vaihteen maalaustaiteessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Taidekoti Kirpilä.

  • Simananniemen kartano Kolille suuntautuvan "taiteilijaturismin" etappina
  • everstiluutnantti, yli-insinööri ja Ruotsin (sekä Suomen) kartaston uusijan Carl Petter Hällströmin (1774- 1836) rooli S. G. Hermelinin kartastossa

Ollila, Anne 2000. Aika ja elämä: aikakäsitys 1800-luvun lopussa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

  • Joensuun piirilääkäri Henrik Hällströmin perheen kirjeenvaihtoa

Ollila, Anne 1998. Jalo velvollisuus: virkanaisena 1800-luvun lopun Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

  • Kertomuksia mm. Emilia Hällströmistä, joka oli virkanainen ja piirilääkäri Henrik Hällströmin tytär Joensuussa

Karjalaispoika kasvaa kauppamieheksi. Mauno Pankakosken elämästä veljensä Arvin saamien kirjeitten valossa vuosina 1917−38. Koonnut Erkki Pankakoski syksyllä 2008. Helsinki: Erkki Pankakoski.

Nuorena insinöörinä Keski-Euroopassa. Reino Pankakosken (Hällström) kirjeitä veljelleen Arville Saksasta ja Tšekkoslovakiasta 1923−25. Koonnut Erkki Pankakoski syksyllä 2007. Helsinki: Erkki Pankakoski.

Petter ja Elisabet Hällströmien sukukirjat, ostettavissa Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseuran verkkokaupasta.

Pullat, Raimo & Kallio, Miikka 1997. Suomi ja Puola: Suhteita yli Itämeren 1917-1941. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.

  • Jääkärieverstin ura yleisesikunnan ulkomaantoimiston päällikkönä ja sotilasasiamiehenä Baltiassa 1920- ja 1930-lukujen taitteessa

Pääkkönen, Esa 2013. Ruukin aikaan: Pankakosken harkkohytin historia 1820−1911. Tampere: Mediapinta.

  • Ruukin aikaan on kirja menneistä ajoista, raudan valmistamisesta, raskaasta työstä ja yrittämisestä. Tapahtumia maustavat Pielisjärven pitäjän monenkirjavat vaiheet.
  • Ostettavissa Sananhelinä-kirjakaupasta.

Relander, Kirsti 2010. Evaa etsimässä: etsijänä Kirsti Relander, osat 1 & 2. Joensuu: Kirsti Relander

Relander, Tauno, 1976. Hirvensalmen Relander-suku, s. 62,63. Savonlinnan Kirjapaino Osakeyhtiö. ISBN 951-95151-5-1.

Relander, Tauno 2010. Karjalaa, kirurgiaa, kukkasia. Joensuu: Kirsti Relander.

Soininen, Gunnar 1970. Sosiaalilääketieteellisiä näkemyksiä sadan vuoden takaisen Savon oloista. Eripainos Aesculapius-lehdestä n:o 6/1970.

  • Mikkelin piirilääkäri Herbed G. Hällströmin ja Joroisten piirilääkäri Sannfrid Th. Hällströmien huomioita sosiaali- ja terveysoloista piireissään 1850- ja 1880-luvuilta
Vitikka, Hilkka ja Olli 1985. Ester Ståhlbergin kauniit, katkerat vuodet, Presidentin rouvan päiväkirja 1920-25, WSOY. ISBN 951-0-13173-3.

Vitikka, Hilkka ja Olli 1986. Ester Ståhlbergin voittojen ja tappioiden vuodet, Päiväkirja 1926-1934, WSOY. ISBN 951-0-13705-7.