Julkaisut ja dokumentit

Sukuun liittyviä julkaisuja ja dokumentteja

Hällströmien Sukuyhdistys ry, Sukuluettelo. Viimeisin luettelo on julkaistu v. 2013.

Hallikainen, Eino H. 1975. Liperin kunnallisesta elämästä kuntakokouksen ajalta 1875−1917. Liperi: Liperi-Seura.

Hällström, A. J. 1941. Hällström-suku. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura sekä täydennetty lisäjulkaisu.

Hällström, A. J. 1943. Hällström-suvun biologis-sosiaalista tarkkailua. Moniste.

Hällström, E. Sigfrid af 1984. Helsingborgin Traeben-suvusta polveutuvan Hällström-suvun alkuperästä ja sen nykyisistä sukuhaaroista af Hällström, Pankakoski ja Helasvuo sekä kanta-isästä Petter Carlsson Hällströmistä, joka muutti Ilmajoelle Pohjanmaalta. Helsinki. Moniste.

Kajander-Vierkens, Irja 2004. Elämä terveyden palveluksessa: Hällströmien lääkärisuku aikansa kuvastajana 1849-1917. Helsinki: Helsingin yliopisto. Pro gradu -työ.

Kajander-Vierkens, Irja 2015. Lääkäreitä Hällströmien suvussa.Lääkärien yhteiskunnallinen asema ja maailmankuvan muutos. Petter ja Elisabet Hällströmin suku X. Ostettavissa Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseuran verkkokaupasta.

Kuha, Jukka 2017. Suomen musiikkioppilaitoshistoriaa: Toiminta ulkomaisten esikuvien pohjalta vuoteen 1969. Helsinki: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos.

Lackman, Matti 2000. Suomen vai Saksan puolesta?: Jääkäriliikkeen ja jääkäripataljoona 27:n (1915-1918) synty, luonne, mielialojen vaihteluita ja sisäisiä kriisejä sekä niiden heijastuksia itsenäisen Suomen ensi vuosiin saakka. Helsingissä: Otava.

  • Jääkäri Ilmari Relanderin ja kumppaneiden erikoistehtävä Kilpisjärvellä vuonna 1916

Liperi eilen ja tänään. Liperi: Liperin kunnan Matkailulautakunta 1966.

Lukkarinen, Ville & Waenerberg, Annika 2004. Suomi-kuvasta mielenmaisemaan: Kansallismaisemat 1800- ja 1900-luvun vaihteen maalaustaiteessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Taidekoti Kirpilä.

  • Simananniemen kartano Kolille suuntautuvan "taiteilijaturismin" etappina
  • everstiluutnantti, yli-insinööri ja Ruotsin (sekä Suomen) kartaston uusijan Carl Petter Hällströmin (1774- 1836) rooli S. G. Hermelinin kartastossa

Ollila, Anne 2000. Aika ja elämä: aikakäsitys 1800-luvun lopussa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

  • Joensuun piirilääkäri Henrik Hällströmin perheen kirjeenvaihtoa

Ollila, Anne 1998. Jalo velvollisuus: virkanaisena 1800-luvun lopun Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

  • Kertomuksia mm. Emilia Hällströmistä, joka oli virkanainen ja piirilääkäri Henrik Hällströmin tytär Joensuussa

Karjalaispoika kasvaa kauppamieheksi. Mauno Pankakosken elämästä veljensä Arvin saamien kirjeitten valossa vuosina 1917−38. Koonnut Erkki Pankakoski syksyllä 2008. Helsinki: Erkki Pankakoski.

Nuorena insinöörinä Keski-Euroopassa. Reino Pankakosken (Hällström) kirjeitä veljelleen Arville Saksasta ja Tšekkoslovakiasta 1923−25. Koonnut Erkki Pankakoski syksyllä 2007. Helsinki: Erkki Pankakoski.

Petter ja Elisabet Hällströmien sukukirjat, ostettavissa Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseuran verkkokaupasta.

Pullat, Raimo & Kallio, Miikka 1997. Suomi ja Puola: Suhteita yli Itämeren 1917-1941. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.

  • Jääkärieverstin ura yleisesikunnan ulkomaantoimiston päällikkönä ja sotilasasiamiehenä Baltiassa 1920- ja 1930-lukujen taitteessa

Pääkkönen, Esa 2013. Ruukin aikaan: Pankakosken harkkohytin historia 1820−1911. Tampere: Mediapinta.

  • Ruukin aikaan on kirja menneistä ajoista, raudan valmistamisesta, raskaasta työstä ja yrittämisestä. Tapahtumia maustavat Pielisjärven pitäjän monenkirjavat vaiheet.
  • Ostettavissa Sananhelinä-kirjakaupasta.

Relander, Kirsti 2010. Evaa etsimässä: etsijänä Kirsti Relander, osat 1 & 2. Joensuu: Kirsti Relander

Relander, Tauno, 1976. Hirvensalmen Relander-suku, s. 62,63. Savonlinnan Kirjapaino Osakeyhtiö. ISBN 951-95151-5-1.

Relander, Tauno 2010. Karjalaa, kirurgiaa, kukkasia. Joensuu: Kirsti Relander.

Soininen, Gunnar 1970. Sosiaalilääketieteellisiä näkemyksiä sadan vuoden takaisen Savon oloista. Eripainos Aesculapius-lehdestä n:o 6/1970.

  • Mikkelin piirilääkäri Herbed G. Hällströmin ja Joroisten piirilääkäri Sannfrid Th. Hällströmien huomioita sosiaali- ja terveysoloista piireissään 1850- ja 1880-luvuilta
Vitikka, Hilkka ja Olli 1985. Ester Ståhlbergin kauniit, katkerat vuodet, Presidentin rouvan päiväkirja 1920-25, WSOY. ISBN 951-0-13173-3.

Vitikka, Hilkka ja Olli 1986. Ester Ståhlbergin voittojen ja tappioiden vuodet, Päiväkirja 1926-1934, WSOY. ISBN 951-0-13705-7.